Ajudes a la inclusió de productes de qualitat diferenciada de la Comunitat Valenciana en l’oferta dels establiments d’hostaleria de la Comunitat Valenciana

OBJECTIU DE L'AJUDA
Afavorir la inclusió de productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana en l’oferta dels establiments d’hostaleria de la Comunitat Valenciana, mitjançant la subvenció a aquells establiments d’hostaleria que incloguen en la seua carta un percentatge significatiu de productes emparats per les figures de qualitat agroalimentària de la Comunitat Valenciana.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

Requisits

– Els establiments han d’estar situats en el territori de la Comunitat Valenciana i incloure en la seua carta productes emparats per figures de qualitat agroalimentària de la Comunitat Valenciana.
– Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
– No concórrer en cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Interessats

1- Podran ser persones beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques titulars d’establiments i activitats d’hostaleria i restauració que en el moment de presentar la sol·licitud estiguen inscrites en el Registre sanitari d’establiments alimentaris menors, en alguna de les categories següents: a.
Restaurant. b. Cafeteria. c. Café, bar i saló-‘lounge’. d. Serveis d’àpats i servei de menjar a domicili. e. Salons de banquets.
2- Les persones beneficiàries han de tindre l’establiment en el territori de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Per a poder rebre l’ajuda, la carta de l’establiment ha de mantindre una puntuació igual o superior a la que li va donar dret a l’ajuda almenys des del moment de presentació de la sol·licitud d’ajuda fins al moment de presentació de la sol·licitud de pagament.

Controls

La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, per mitjà de la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, establirà els mecanismes de control necessaris per a assegurar el compliment de la finalitat per a la qual es concedeixen les subvencions. A més dels controls administratius, tant de les sol·licituds d’ajuda com de pagament, que tindran per objecte comprovar l’efectiu compliment del que preveuen aquestes bases i la normativa aplicable, es podran dur a terme els corresponents controls sobre el terreny que tindran per objecte verificar, en la seu dels establiments, el compliment de les obligacions derivades d’aquestes ajudes i revisar tota la documentació relativa a l’ajuda.

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: PIME, Autònons, Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

10.000€

Pressupost mínim:

Termini de la l’ajuda:

15/07/2024

Entitat gestora:

Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Tipus d’ajuda:

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.