Ajudes finançar costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en la Mutualitat alternativa a la Seguretat Social (TRRETA)

OBJECTIU DE L'AJUDA
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

Ajuda: finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en la Mutualitat alternativa a la Seguretat Social que corresponga, de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, per a l’exercici 2024 (TRRETA).

Organisme: Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

Termini de sol·licitud: del 22 de gener al 15 de febrer del 2024

Objecte: consolidació de l’ocupació autònoma en la Comunitat Valenciana.

Actuació: finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en la Mutualitat alternativa a la Seguretat Social

Beneficiaris: Persones treballadores autònomes  empadronades en municipis <𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬 que hagen cotitzat, al llarg de 2024, 3-5 anys ininterrompudament (alta entre l’1/1/2019 i el 31/12/2021) i no comptar amb més de 9 treballadores o treballadors contractats per compte d’altri el dia de publicació de la convocatòria en el DOGV.

No podran ser beneficiàries en estes ajudes les persones en les quals concórrega alguna de les següents circumstàncies:

  • Les persones treballadora incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris.
  • Els qui exercisquen les funcions de direcció i gerència que comporta l’acompliment del càrrec de persona consellera o administradora, o presten altres serveis per a una societat de capital, a títol lucratiu i de manera habitual, personal i directa.
  • Les persones sòcies industrials de societats regulars col·lectives i de societats comanditàries. d) Les persones sòcies de societats civils irregulars.
  • Les persones sòcies treballadores de societats laborals.
  • Les persones autònomes sòcies d’una cooperativa de treball associat.
  • Les persones treballadores autònomes econòmicament dependents.
  • Membres del cos únic de notaris.
  • Membres del cos de registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, així com els del cos d’aspirants.
  • Les persones treballadores autònomes i els “autònoms col·laboradors” els rendiments nets dels quals d’activitats econòmiques i rendiments nets del treball, respectivament, obtinguts durant l’exercici 2022, siguen superiors a 34.235,28 euros.

Sol·licitud: Ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en la Mutualitat alternativa a la Seguretat Social que corresponga, de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, per a l’exercici 2024 (TRRETA). Treball – GVA.ES – Generalitat Valenciana

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Import subvencionable:

Pressupost mínim:

Termini de la l’ajuda:

15/02/2024

Entitat gestora:

Tipus d’ajuda:

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.