Ajudes per a la contractació de joves

OBJECTIU DE L'AJUDA
Fomentar la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ)
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

AJUDES PER A CONTRACTAR A JOVES (SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL) · CAMBRA DE COMERÇ · FONS SOCIAL EUROPEU +

Mesures oferides a tot el col·lectiu de joves destinataris de la Garantia Juvenil, a manera d’itinerari destinat a joves i que aborden tant la millora de l’educació i la qualificació, com el foment de la contractació i l’autoocupació (Programa Integral de Qualificació i Ocupació, PICE).

ENTITATS BENEFICIÀRIES: (Article 4)

 • “Tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca activitat econòmica“.
 • Empreses (d’acord amb l’article 1 de l’Annex I del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014).
 • TAMBÉ: Associacions o entitats sense ànim de lucre, comunitats de béns i societats civils, fundacions, federacions, confederacions i qualsevol altre tipus d’organització que no responga a un model estrictament empresarial, però que exercisquen activitat econòmica i estiguen donades d’alta en l’IAE.

PERSONES DESTINATÀRIES:

Joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (ha d’haver realitzat l’orientació vocacional dins del Pla de Capacitació del PICE).

ACCIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIA: (Article 4)

 • Import de la subvenció concedida per cada contractació realitzada: 5.000 €.
 • Quantia màxima a una mateixa empresa: 25.000 € (no podrà excedir de 5 contractacions subvencionables).
 • Subjecta al règim de minimis.
 • Contractes formalitzats des de l’entrada en vigor de la convocatòria fins el 31 de desembre de 2023 amb joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Els contractes hauran de ser per compte aliè.
 • Tipologia de contractes subvencionables:
  • Contractes indefinits.
  • Contractes temporals per 6 mesos.
  • Sols vàlids els contractes a jornada completa o temps complet.

TERMINI PER A LA SOL·LICITUD: Fins el 31 de desembre de 2023.

PRESSUPOST:

 • El pressupost de la Cambra de Comerç és de 280.000 €.
 • Les actuacions subvencionables amb càrrec a la present convocatòria estan cofinançades pel Fons Social Europeu Plus a través del Programa FSE+ d’Ocupació Juvenil per al període 2021-2027, amb una taxa de cofinançament del 69,64 %. El 30,36 % restant serà de cofinançament nacional.

SOL·LICITUD:

Exclusivament a través de la seu electrònicaPICE. Ayudas Contratación 2023

PROCEDIMENT: (Article 11)

 • Concessió en règim de concurrència no competitiva.
 • Únic criteri: ordre cronològic.

ENTITAT CONVOCANT:  Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de València.

MÉS INFORMACIÓ:

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

5000

Pressupost mínim:

Termini de la l’ajuda:

31/12/2023

Entitat gestora:

Tipus d’ajuda:

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.