TANCADA

Concurs d’idees tecnològiques per al comerç minorista

OBJECTIU DE L'AJUDA
Promoure el talent i la innovació a l’hora de generar solucions tecnològiques en el comerç *monirsta de manera que es dinamitze i modernitze aquesta activitat comercial
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

 

Persones beneficiàries: persones físiques i jurídiques que desenvolupen programari,
maquinari o sensoring aplicable al seu negoci en l’activitat comercial minorista
Categories:

  • Tecnificació dels negocis comercials amb venda presencial
  • Tecnificació dels negocis amb venta en línia i fora de línia
  • Solucions tecnològiques per a àrees comercials urbanes, establiments comercialscol·lectius i/o mercats municipals
  • Solucions tecnològiques per a àrees comercials rural

Cobertura: 34.000 € a repartir entre les idees guanyadores (màxim 4) + 1 anys de serveis de Correus
Límit de sol·licitud: 14/08/2023
Convocatòria: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/708168#

Extracte: https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/14/pdfs/BOE-B-2023-21598.pdf
Tramitació: areaeconomica@femp.es

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

Termini de la l’ajuda:

14/08/2023

Tipus d’ajuda:

Per a més informació contacteu amb el punt GVA Next de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.