Finançament per a emprenedores digitals: Prèstecs ENISA · PRTR

OBJECTIU DE L'AJUDA
La línia de finançament ENISA a emprenedores digitals és una iniciativa impulsada des del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i gestionada a través de l’empresa pública ENISA adscrita al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. L’objectiu d’aquest programa, finançat amb 51 milions d’euros procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), és el d’impulsar, a través del finançament, i mitjançant préstecs participatius, projectes d’emprenedoria digital femenina i reduir la bretxa de gènere existent en aquest àmbit.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

A QUI VA DIRIGIDA?

 • Poden obtindre els préstecs participatius d’aquesta línia de finançament les petites i mitjanes empreses emergents o en creixement en les quals una o diverses dones ostenten una posició rellevant de lideratge o de poder dins de la societat: en l’accionariat, en l’òrgan d’administració o formant part de l’equip directiu.
 • Aquesta línia està dirigida tant a empreses de nova creació com a aquelles que estiguen considerant un projecte de consolidació, creixement o internacionalització.

QUINS REQUISITS CAL COMPLIR?

Les empreses que vulguen optar a aquests préstecs participatius han de complir els següents requisits:

 • Tindre domicili social a Espanya.
 • Ser una PIME, conforme a la definició de la Unió Europea.
 • Tindre personalitat jurídica pròpia, independent de la dels socis o partícips.
 • El projecte empresarial ha de demostrar la viabilitat tècnica i econòmica, i presentar un model de negoci innovador, nou o amb clars avantatges competitius.
 • L’empresa prestatària haurà de cofinançar les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
 • Els fons propis de la societat seran equivalents, com a mínim, a la quantia del préstec.
 • L’empresa que sol·licite un préstec ENISA haurà de mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la seua gestió.
 • Hauran de presentar-se els comptes de l’últim exercici tancat, que hauran sigut depositats en el Registre Mercantil o en un altre registre públic que procedisca.
 • L’empresa que reba un préstec ENISA, per un import superior a 300.000 €, haurà de tindre auditats externament els estats financers de l’últim exercici tancat.
 • Queden excloses d’aquesta línia de finançament les empreses l’activitat de les quals corresponga als sectors immobiliari i financer.

QUIN FINANÇAMENT S’OFEREIX?

 • La línia de de finançament ENISA a Emprenedores Digitals ofereix la possibilitat de sol·licitar préstecs participatius que vagen d’un import mínim de 25.000 € fins a un màxim de 1,5 M€. Per a determinar l’import es valorarà, entre altres factors, la quantia de fons propis i l’estructura financera de la societat sol·licitant.
 • El tipus d’interés dels préstecs s’aplica en dos trams:
  • Primer tram: Euríbor +3,75%.
  • Segon tram: en el qual s’aplica un interés variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa sol·licitant, amb un límit màxim establit entre el 3% i el 8%, d’acord amb la qualificació (ràting) de l’operació.
 • El termini de venciment del préstec és de 9 anys i el de manca del principal s’estén a un màxim de 7 anys. La comissió d’obertura és d’un 0.5%, l’amortització d’interessos i principal és trimestral i per a la concessió del préstec no s’exigeixen garanties addicionals a les del propi projecte empresarial.
 • Es poden consultar més detalls sobre les característiques específiques d’aquests préstecs en el seu apartat corresponent de la pàgina web de ENISA, així com consultar els documents que és necessari per a formalitzar la petició.

COM ACCEDIR?

 • Tota la documentació i els formularis per a accedir a aquesta línia de finançament està disponible en la pàgina Web de ENISA.
 • El programa es va posar en marxa el 18 d’octubre de 2021 i romandrà vigent fins al 31 de desembre de 2023.

QUÈ ÉS ENISA?

ENISA és una organització que té com a objectiu donar suport financer a petites i mitjanes empreses que vulguen impulsar projectes d’emprenedoria innovadora.

La seua missió és donar suport a projectes empresarials viables a través d’una alternativa de finançament que permeta diversificar les fonts a les quals acudir. Pel que es configuren com una opció complementària a altres possibles fonts d’inversió, tant públiques com privades.

ENISA depén de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa, integrada, al seu torn, en el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

El seu accionariat està compost:

 • Direcció General del Patrimoni de l’Estat: 97,60%
 • Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial: 2,21%
 • Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia: 0,12%
 • ICEX España Exportació i Inversions: 0,07%

Quant a la seua vinculació amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ENISA actua com a entitat executora en la present Línia de finançament d’Emprenedores Digitals, en la Línia de finançament AgroInnpulso i en el programa “Marca per a Espanya com a Nació Emprenedora”.

Es pot trobar més informació sobre els requisits de finançament dels programes de finançament ENISA en l’apartat de preguntes freqüents de la seua pàgina WEB.

MÉS INFORMACIÓ: Emprendedoras Digitales

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Pime (més d 50 treballadors)

Import subvencionable:

1500000

Pressupost mínim:

Termini de la l’ajuda:

Entitat gestora:

Tipus d’ajuda:

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.