Incentius a la reducció de la jornada laboral en empreses – PRTR

OBJECTIU DE L'AJUDA
Establiment d’incentius a la reducció de la jornada laboral a 4 dies o 32 hores setmanals i a la millora de la productivitat en les empreses valencianes amb el seu centre de treball a la Comunitat Valenciana i en el primer any d’aplicació dels projectes (o segon amb ampliació del personal subjecte al pla).
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

OBJECTIUS:

  • Increment de la productivitat en les empreses.
  • Pal·liar els costos de les empreses ocasionats a conseqüència de l’adopció de mesures de racionalització de la jornada laboral (base 5 de les BBRR).

Règim de concurrència competitiva.

BENEFICIARIS:

Les empreses privades, qualsevol que siga la seua forma jurídica. Amb centre/s de treball a la Comunitat Valenciana (excloses: base 3.2 BBRR).

PROJECTES SUBVENCIONABLES:

Els projectes de reducció de la jornada laboral i increment de la productivitat hauran de complir els requisits de la base 5 de les BBRR.

Dos tipus de projectes subvencionables:

  1. Nous projectes que es presenten pel primer any de compromís empresarial de reducció de la jornada laboral ordinària a temps complet. Reducció mínima del 20% en còmput setmanal (jornades de 40h). En jornades inferiors a 40h, compromís de reducció a 32h.
  2. Projectes que estiguen en el segon any de compromís, sols si incorporen personal addicional al pla de reducció aprovat.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ:

5.492,19 euros per cada persona amb contracte indefinit a temps complet incorporada al pla de reducció de la jornada laboral.

FORMA DE PRESENTACIÓ:

Una única sol·licitud segons model normalitzat en formulari web per tràmit telemàtic: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=G22741.
Instruccions sobre tramitació telemàtica: https://cindi.gva.es/va/tramitacion-telematica.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR: Article 8 de la Convocatòria.

CRITERIS DE VALORACIÓ: Apartat 4 de la base 10 (BBRR).

TERMINI: Fins el 31 de maig de 2023.

CONVOCATÒRIA: https://dogv.gva.es/datos/2023/04/06/pdf/2023_3790.pdf

BASES REGULADORES: https://dogv.gva.es/datos/2022/06/30/pdf/2022_5975.pdf

ÒRGAN COMPETENT: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

5492.19

Pressupost mínim:

5492.19 €

Termini de la l’ajuda:

31/05/2023

Entitat gestora:

Tipus d’ajuda:

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.