Línia d’ajudes a la mentoria internacional · Cambra de Comerç · PRTR

OBJECTIU DE L'AJUDA
L’objectiu d’esta línia és donar suport a l’expansió i consolidació de PIMES exportadores que vulguen obrir nous mercats o millorar el seu posicionament en els seus mercats internacionals habituals, promovent, a més, la col·laboració amb grans empreses a partir de la figura del Mentor Internacional, que serà qui acompanye a la pime en la redefinició de la seua estratègia internacional.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

⇒  La Línia d’Ajudes de Mentoria Internacional té per objectiu donar suport a l’expansió i consolidació internacional de PIMES exportadores, amb l’acompanyament d’un mentor que des de la seua experiència professional els guie i oriente en la definició i implementació de la seua estratègia internacional.

⇒  L’objecte de la convocatòria és establir els requisits per a la concessió d’ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses que complisquen amb les condicions de la Línia de Mentoria Internacional del “Programa de Mentoria i Suport a la Internacionalització de les PIMES”.

ENTITAT CONVOCANT: La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya.

ENTITATS BENEFICIÀRIES:

 • PIME exportadora.
 • Amb producte, servei o marca pròpia.
 • Amb una facturació superior a 10 milions d’euros, llevat que haja participat en els programes ICEX, NEXT o XPANDE, i en aquest cas el límit serà d’1 milió d’euros.
 • Subjecta al règim de minimis.

TERMINI: El termini per a la presentació de sol·licituds comença el 20 d’octubre de 2023 a les 9 hores i finalitza el 31 de desembre de 2023 a les 14 hores.

COBERTURA I QUANTIA: 

L’empresa rebrà les següents ajudes:

 • Abonament de “Mentoria” per a la reactivació de l’activitat internacional de la PIME: L’abonament té un valor de 3.000 euros i el seu cost serà finançat íntegrament pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), sent el dret de cobrament d’este expressament cedit a l’empresa mentora en la formalització de l’Acord de Mentoria entre el beneficiari i la mateixa. L’empresa mentora destinarà l’abonament a la realització d’accions de responsabilitat social corporativa. Este acord només es podrà subscriure amb alguna de les empreses adherides al Catàleg de Mentors per a la Internacionalització (Annex 1 “Anunci d’Adhesió”).
 • Execució del Pla d’Acció Internacional: L’empresa rebrà fins a un màxim de 28.000 euros com a ajuda econòmica amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), sobre un pressupost màxim elegible de 35.000 euros per a executar les actuacions del seu Pla d’Acció Internacional. En tots els casos, les despeses seran prefinançades per les empreses beneficiàries, els qui assumiran a més el 20% de cofinançament d’estos. En l’Annex 2 “Tipologia i Justificació de Despeses elegibles” s’inclou la informació sobre la tipologia i justificació de les despeses elegibles en esta línia.

PRESSUPOST PER EMPRESA

CONCEPTES  DESPESA TOTAL  AJUDA PRTR EMPRESA
Abonament “Mentoria” (100%)  3.000 euros  3.000 euros
Execució Pla Acció (80%)  35.000 euros  28.000 euros 7.000 euros
TOTAL  38.000 euros 31.000 euros 7.000 euros

 

DESPESES FINANÇABLES: (Annex 2 “Tipologia i Justificació de despeses elegibles”)

El Pla podrà incloure accions en els següents àmbits:

 • Capacitació directiva per al personal de l’empresa de les àrees implicades en la internacionalització.
 • Consultoria avançada d’internacionalització.
 • Activitats de promoció, difusió i publicitat en els mercats objecte del pla d’acció.
 • Estudis de viabilitat i assessoria jurídica per a la implantació comercial en l’exterior.

TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ:

 • Tramitació per via electrònica: Les entitats interessades només podran presentar la seua sol·licitud i documentació a través del formulari habilitat en la Seu electrònica: https://sede.camara.es/sede/tramites/TR0000005057.
 • El termini per a la presentació de sol·licituds en la referida seu electrònica s’iniciarà a les 09:00h (hora peninsular) del dia 20 d’octubre de 2023 i finalitzarà a les 14:00h (hora peninsular) del dia 31 de desembre de 2023, si bé el termini podrà acurtar-se en cas d’esgotar-se el pressupost.
 • Informació sobre la documentació necessària:

 

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Pime (menys de 50 treballadors)

Import subvencionable:

Pressupost mínim:

31001 €

Termini de la l’ajuda:

31/12/2023

Entitat gestora:

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.