Microcrèdits per a l’adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva

OBJECTIU DE L'AJUDA
Subvencions públiques destinades al finançament de formació mitjançant microcrèdits, dins de la Inversió “Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ:

Esta convocatòria té com a finalitat el finançament d’accions de formació dins del projecte «Finançament de formació (microcrèdits)», inclòs en la Inversió 3, «Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva», compresa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu dins del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència.

DESTINATARIS:

A. Persones treballadores, ocupades i desocupades, mitjançant la realització d’accions de formació que es destinen a impulsar o millorar la seua carrera professional o la seua ocupabilitat, o permeten adquirir noves competències per a la transformació digital, verda i productiva. Estàs accions tindran una dotació de 600 euros per a cursos d’un import igual o superior. 

B. Entitats formatives, o agrupacions d’entitats formatives, referides als programes formatius inclosos en el Catàleg d’Especialitats Formatives del Sistema Nacional d’Ocupació, que tindran una dotació de 600 euros, amb un mòdul addicional de 100 euros, per participant.

FINALITAT I RÈGIM DE CONCESSIÓ:

  • La concessió de les subvencions es realitzarà en règim de concurrència no competitiva, d’acord amb el que s’estableix en l’article 10 de l’Ordre TES/1016/2023, de 5 de setembre, respectant els principis d’objectivitat, igualtat, transparència i publicitat previstos en l’article 8.3 de la Llei 38/2003.
  • Les resolucions de concessió es dictaran per ordre de presentació de sol·licituds, una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de l’actuació subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits, fins a l’esgotament del crèdit pressupostari assignat en la convocatòria, sempre que les citades sol·licituds reunisquen els requisits previstos en esta convocatòria.

DURACIÓ DE LA FORMACIÓ:

  • La formació que es finance dins de la línia de subvenció A, podrà cursar-se des de l’1 de gener de 2023 fins a l’1 de setembre de 2024 però la seua finalització i superació ha de realitzar-se després de la data de publicació d’esta convocatòria (16/11/2023).
  • La formació que es finance dins de la línia de subvenció B, es podrà executar des de la data de notificació a les entitats beneficiàries de la resolució de concessió de la subvenció i fins al 15 de setembre de 2024.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds de subvenció que es presenten en el marc d’esta convocatòria es tramitaran de manera electrònica mitjançant l’aplicació informàtica que estarà a la disposició de les entitats impartidores sol·licitants en la pàgina web de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (www.fundae.es).

TERMINI:

  • Les persones sol·licitants definides per a la modalitat d’ajuda A: des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOE, fins al 30 de setembre de 2024.
  • Les entitats impartidores (modalitat B): 20 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de l’extracte en el BOE (fins al 21 de desembre de 2023).

LLISTAT DE CURSOS SUBVENCIONATS:

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ: https://subvenciones.fundae.es/

MÉS INFORMACIÓ:

Documentació (bases reguladores i convocatòria):  Convocatoria de Microcréditos

 

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

600

Pressupost mínim:

Termini de la l’ajuda:

Entitat gestora:

Tipus d’ajuda:

Recurso 3
Mancomunitat de la Ribera Alta - Àrea de Promoció Econòmica

▶ Més Informació

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.