Moves III: Adquisició de vehicles elèctrics i instal·lació d’estacions de recàrrega

OBJECTIU DE L'AJUDA
Pla d’incentius a la instal·lació de punts de recàrrega, a l’adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible i a la innovació en electromobilitat, recàrrega i hidrogen verd.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

OBJECTIU:

Pla d’incentius a la instal·lació de punts de recàrrega, a l’adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible i a la innovació en electromobilitat, recàrrega i hidrogen verd.

Les prioritats temàtiques són:

 • Adquisició de vehicle elèctric.
 • Desplegament d’infraestructures de recàrrega.

MODALITATS:
Aquestes ajudes, subjectes a règim de concurrència no competitiva, es divideixen en dues línies d’actuació:

 • Línia 1: adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila combustible.
  Pressupost: 30.000.000 € + (Ampliació de crèdit) 18.000.000 € = 48.000.000 €
 • Línia 2: implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

ENTITATS BENEFICIÀRIES:

 • Les entitats locals, sempre que no exercisquen activitats econòmiques per les quals oferisquen béns i serveis en el mercat. No podrà ser beneficiària l’administració autonòmica de la Comunitat Valenciana.
 • Les persones jurídiques i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el NIF de la qual comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W, que tinguen el seu domicili social en la Comunitat Valenciana.
 • Les comunitats de propietaris amb domicili en la Comunitat Valenciana.
 • Les persones físiques majors d’edat (a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d’edat) amb residència en la Comunitat Valenciana.
 • Persones físiques que desenvolupen activitats econòmiques, que tinguen el seu domicili de l’activitat en la Comunitat Valenciana.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:

La data de factura de compravenda i data de matriculació haurà de ser posterior al 9 d’abril de 2021. Excepte per a les persones jurídiques, que haurà de ser posterior a la data de registre de la sol·licitud. Els beneficiaris hauran de residir o tindre la seua seu en el territori de la Comunitat Autònoma de València. Les persones i entitats beneficiàries d’aquestes ajudes, en el termini de huit mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de l’ajuda, hauran de justificar a través dels concessionaris/punts de venda, o en el seu cas, de manera directa, la realització de l’actuació objecte de subvenció.
El límit d’ajuda per a les persones físiques serà d’un cotxe subvencionable.

FINANÇAMENT I QUANTIA:

Pressupost: 10.500.000 € + (Ampliació de crèdit) 23.566.589€ = 34.066.589 €.

Aquest programa d’ajuda s’enquadra en dins del component 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; concretament, en la inversió 2: “Pla d’incentius a la instal·lació de punts de recàrrega públics i privats, a l’adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible i línies d’impuls a projectes singulars i d’innovació en *electro mobilitat, recàrrega i hidrogen verd”.

CONCEPTES FINANÇABLES:

L’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per «rènting» de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del destinatari últim de l’ajuda, excepte en els casos de «rènting» en els quals podrà estar matriculat a nom de l’empresa de «rènting».

L’adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1, L3e, L4e i L5e i amb fins a nou mesos d’antiguitat des de la primera matriculació i la titularitat de la qual haurà d’ostentar-la un concessionari o punt de venda del grup fabricador. (Vehicles de demostració).

La instal·lació dels sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics. Es consideren costos subvencionables: el projecte, l’obra civil, els costos d’enginyeria i direcció d’obra, el cost de la pròpia infraestructura de recàrrega, la instal·lació o actualització de qualsevol element elèctric, treballs de connexió a la xarxa de distribució, centres de seccionament i transformació i escomesa de mitjana tensió, l’adequació de terrenys o carreteres, els costos d’instal·lació i costos per permisos.

QUANTIA DE LES AJUDES:

Línia 1- Per a l’adquisició de cotxes elèctrics.

En general: 

 • Per als beneficiaris que realitzen una activitat econòmica per la qual oferisquen béns i serveis, la subvenció màxima que podran rebre serà aquella que establisca, segons el seu cas, la normativa de minimis.
 • Per a la resta de beneficiaris, el límit d’ajuda serà de cinquanta vehicles per destinatari últim i any.
 • El límit d’ajuda per a les persones físiques serà d’un cotxe subvencionable. 

A més, s’afegirà un 10% a la subvenció en els següents casos:

 • Persones físiques amb discapacitat.
 • Habitants de municipis amb menys de 5.000 habitants.
 • Si el vehicle es destina a l’ús de taxi o a serveis de Vehicle de Transport amb Conductor (VTC)

Aquests increments en les ajudes no són acumulables.

Línia 2 – Per a la instal·lació de les infraestructures de recàrrega.

Els límits d’ajuda segons la persona o entitat beneficiària seran els següents:

Particulars: 5.000€/ expediente

Empreses, administració, comunitat de propietaris: 800.000€/expedient, amb un màxim de 2,5 M€ en total.

Autònoms: límit establert pel reglament de “minimis”.

En cap cas a un mateix destinatari últim podrà concedir-se-li més de 2,5 milions d’euros en tot el període de vigència d’aquesta convocatòria.

TERMINI: fins el 31/12/2023.

ENTITAT CONVOCANT: Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

DOCUMENTACIÓ I ENLLAÇOS:
MOVES III – VEHICLES COMUNITAT VALENCIANA 2021 (pendent d’actualització de la data)
MOVES III – INFRAESTRUCTURES COMUNITAT VALENCIANA 2021 (pendent d’actualització de la data)
WEB IDAE: https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

Pressupost mínim:

Termini de la l’ajuda:

31/07/2024

Entitat gestora:

Recurso 3
Mancomunitat de la Ribera Alta - Àrea de Promoció Econòmica

▶ Més Informació

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.