PERTE de Digitalització del Cicle Urbà de l’Aigua – PRTR

OBJECTIU DE L'AJUDA
La segona convocatòria de subvencions de projectes de millora del cicle urbà de l’aigua (PERTE de Digitalització del Cicle Urbà de l’Aigua) s’emmarca en el desenvolupament d’actuacions de la Inversió 3 denominada «Transició digital en el sector de l’aigua (vigilància i control de l’entorn digital)», del Component 5 del PRTR. Està destinat a projectes de digitalització del cicle urbà de l’aigua des del proveïment en alta, distribució, sanejament i depuració, amb l’objectiu clar de millorar el coneixement dels usos de l’aigua, reduir les pèrdues, millorar l’eficiència dels sistemes, optimitzar la despesa energètica, impulsar la transparència i la comunicació amb la ciutadania i els diferents ens públics i privats involucrats en les diferents fases del cicle urbà.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

PROGRAMES:
Es contemplen tres tipus d’actuacions (Convocatòria, article 5. Llista d’actuacions finançables):

Condicions:

 • Tots els sol·licitants hauran d’incloure al projecte actuacions de tipologia A.1 (Plans d’emergència de sequera).
 • Tots els projectes han d’incloure, almenys, actuacions B.1 o B.4 (digitalització en punts de captació, subministrament o vessament).
 • Les millores en telelectura es faran amb nous comptadors o adaptacions dels existents.
 • Obligació de mantenir les actuacions durant els 5 anys següents.

ENTITATS BENEFICIÀRIES:

 1. Podran ser beneficiàries:
  • Persones jurídiques o unions temporals d’empreses operadores, titulars o que tinguen competències sobre els serveis d’abastiment, sanejament o depuració d’aigües residuals urbanes en un o diversos termes municipals; tant en règim de gestió directa (amb expresa inclusió dels consorcis públics i altres corporacions de dret públic relacionats amb la gestió del cicle de l’aigua); com en règim de gestió indirecta (en aquest cas podran ser també beneficiaris els ajuntaments, mancomunitats i altres ens locals supramunicipals titulars dels serveis referenciats).
  • Agrupacions de sol·licitants (Bases Reguladores, article 3.6).
 2. Per a optar: cada projecte haurà d’incloure un o diversos termes municipals, de manera que, de forma individual o conjunta, incloent en aquest cas les entitats supramunicipals amb personalitat jurídica, el projecte seleccionat atenga, com a mínim a una població de manera permanent no inferior a 20.000 habitants. Els sol·licitants podran complementar la població de dret permanent dels termes municipals amb la població estacional (justificada).

TERMINI:

 • El termini per a la presentació de sol·licituds comença el 30 d’octubre de 2023 i finalitza el 13 de desembre de 2023.
 • El període d’execució de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria estarà comprés entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 de juny de 2026.

COBERTURA I QUANTIA:

 • Es finançaran projectes de 500.000 a 10 milions d’euros, fins a un total de 200 milions d’euros de pressupost.
 • Les ajudes atorgades s’instrumentaran amb caràcter general, com a subvenció d’un percentatge de les despeses subvencionables fins al 100% d’aquests.
 • Són subvencions en concurrència competitiva.
 • BESTRETA: pagament avançat de fins el 80%.

TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ (Convocatòria, article 8):

ENTITAT CONVOCANT: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

DOCUMENTACIÓ I ENLLAÇOS:

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

1000000

Pressupost mínim:

500000 €

Termini de la l’ajuda:

13/12/2023

Entitat gestora:

Tipus d’ajuda:

Recurso 3
Mancomunitat de la Ribera Alta - Àrea de Promoció Econòmica

▶ Més Informació

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.