Programa Activa Ciberseguretat: millorar els nivells de ciberseguretat de les PIMES

OBJECTIU DE L'AJUDA
L’objecte del Programa Activa Ciberseguretat consistirà en la recepció, per part de les empreses beneficiàries, d’un programa d’assessorament orientat a PIMES per a millorar els seus nivells de ciberseguretat.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

DESTINATARIS: Programa orientat a tot tipus de PIMES, especialment aquelles que desitgen millorar o potenciar els seus processos de ciberseguretat.

CARACTERÍSTIQUES:

 • Es tracta d’ajudes en espècie, en règim de concurrència no competitiva, dirigides a millorar el nivell de ciberseguretat de les PIMES.
 • Les ajudes tenen la consideració d’ajudes de menor importància o de minimis, (Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis).

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:

 • El Programa Activa Ciberseguretat és un programa d’assessorament especialitzat i personalitzat l’objectiu del qual és oferir una anàlisi de la situació actual de l’empresa en matèria de ciberseguretat per a conéixer el seu nivell de seguretat i l’elaboració d’un Pla de Ciberseguretat específic per a la mateixa amb un disseny personalitzat d’accions de millora en matèria de ciberseguretat, per a ser desenvolupat i implantat per l’empresa beneficiària.
 • L’entitat beneficiària rebrà un programa d’acompanyament, amb 20 hores d’assessorament i una duració d’entre quatre i cinc mesos, contemplant les següents fases:
  1. Diagnòstic i auditoria de ciberseguretat de l’empresa
  2. Elaboració d’un Pla de Ciberseguretat.
  3. Taller grupal i tancament de la prestació del servei.
 • La prestació del servei objecte de les ajudes es realitzarà per part d’entitats col·laboradores especialitzades en assessorament en ciberseguretat que han sigut seleccionades per EOI a través d’un procediment de licitació (article 9 de l’ordre de bases). La PIME beneficiària seleccionarà, a través del seu formulari de sol·licitud, a l’entitat col·laboradora que li prestarà el servei d’entre les adjudicatàries en el procediment de licitació.
 • L’assessorament es prestarà a través de reunions individualitzades amb les empreses, auditoria tècnica i treball remot de l’entitat especialitzada i la realització de tallers temàtics de sensibilització a les beneficiàries amb l’objectiu de reforçar la importància d’integrar la Ciberseguretat en la seua estratègia empresarial.
 • L’àmbit geogràfic d’aplicació del Programa Activa Ciberseguretat és tot el territori nacional.

QUANTIA: La quantia individualitzada de les ajudes en espècie que es concedisquen, entesa com l’equivalent de subvenció bruta, serà de 2.140 euros.

TERMINI I CONDICIONS:

 • A partir del 08/11/2023, fins a esgotar el crèdit.
 • Les ajudes en espècie subjectes a esta ordre es concediran en règim de concurrència no competitiva, tramitant-se en atenció a la mera concurrència de determinada situació de l’empresa beneficiària, sense que siga necessari establir la comparació de les sol·licituds ni la prelació entre estes.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 • La sol·licitud s’emplenarà per via telemàtica mitjançant certificat digital vàlid i compatible amb la seu electrònica de la Fundació EOI a través de la qual haurà d’emplenar-se el formulari de sol·licitud i adjuntar els documents requerits (article 11 de la convocatòria).
 • La llengua del procediment serà el castellà, per la qual cosa tota la documentació que s’aporte a l’expedient haurà de presentar-se en castellà.

JUSTIFICACIÓ:

 • La justificació de l’activitat subvencionada, una vegada executada, es realitzarà en nom del beneficiari per l’entitat col·laboradora, qui s’encarregarà d’aportar els elements justificatius de l’ajuda. El responsable últim de la justificació de l’activitat subvencionada serà el beneficiari d’esta.
 • La justificació es realitzarà mitjançant compte justificatiu simplificat.
 • S’haurà de justificar l’execució de l’ajuda en el termini màxim de 45 dies naturals des de la finalització de l’activitat.
 • Tota la documentació s’haurà de presentar en format electrònic.
 • Documentació necessària per a la justificació: article 18, punt 5, de la convocatòria.

CONTROL:

→ La Fundació EOI, sota la supervisió del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turismo, realitzarà les actuacions de comprovació i control necessàries.

→ Els sol·licitants estaran obligats a prestar col·laboració i proporcionar la documentació requerida.

ENTITAT CONVOCANT: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i la Fundació EOI, F.S.P.

DOCUMENTACIÓ I ENLLAÇOS:

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

2140

Pressupost mínim:

Termini de la l’ajuda:

Entitat gestora:

Tipus d’ajuda:

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.