Programa Agents del Canvi

OBJECTIU DE L'AJUDA
El propòsit del programa és ajudar les PIMEs amb l’objectiu d’impulsar el seu procés de transformació digital, subvencionant parcialment la contractació de professionals anomenats “Agents del Canvi” . La quantia total de lajuda és de 20.000 euros durant un màxim de 20 mesos consecutius a comptar des de la formalització del contracte, sent limport màxim mensual de 1.000 euros .
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència incorpora importants reformes i inversions en diversos dels seus components orientades a impulsar la digitalització, amb una atenció especial a les PIMES .

El programa “Agents del Canvi” és una de les submesures de la inversió 3 del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Impuls a la pime), finançat a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

Amb els ajuts concedits en el marc d’aquest Programa se subvencionarà parcialment la contractació de perfils professionals, anomenats Agents del Canvi, de la transformació digital, amb un import màxim de 1.000 euros mensuals .

La quantia total de l’ajuda és de 20.000 euros durant un màxim de 20 mesos consecutius a comptar de la formalització del contracte .

Amb l’objectiu de garantir la professionalitat dels perfils contractats, aquests han estat formats a través del programa “Generació Digital: Agents del Canvi” , on han estat formats per analitzar de manera crítica les necessitats de digitalització d’una pime , acompanyant-la en el procés innovació i transformació digital.

Els ajuts es concediran a través del mètode de concurrència no competitiva, per estricte ordre de sol·licitud i fins i tot consumir el pressupost disponible.

Beneficiaris

El Programa Agents del Canvi va dirigit a les PIMEs de tot el territori nacional, que tinguen interès a millorar els seus processos de negoci a través de la Transformació Digital, dissenyant un full de ruta de digitalització, així com la seva implementació.

Per tant, s’exclouen d’aquest programa les persones físiques, ja siguen empresaris individuals o autònoms, o comunitats de béns. També en queden excloses les microempreses , segons la definició de l’Annex I del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i d’acord amb els efectius i els límits financers que defineixen les categories d’empreses (veure Preguntes freqüents ).

La PIME ha de seleccionar un Agent del Canvi entre aquells que han completat la formació del programa “Generació Digital: Agents del Canvi” i comunicar aquesta selecció a la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial (SEDIA).

Què és un Agent del Canvi?

Els Agents del Canvi són professionals de la Transformació Digital, formats a través del Programa “Generació Digital: Agents del Canvi”, que lideren i impulsen els processos de digitalització relacionats amb la gestió empresarial i estratègica, la millora dels processos amb el client i la implantació de tecnologies habilitadores digitals.

Un Agent del Canvi analitza críticament les necessitats de digitalització d’una pime i acompanya en el procés d’innovació i transformació digital:

 • Identificant les àrees d’oportunitat que genera la digitalització per a una pime a mitjà termini.
 • Implementant canvis en una estructura organitzativa que ajuden a desenvolupar una cultura digital.
 • Analitzar l’impacte de la digitalització en tots els processos de relació amb la pime : processos d’atracció, informació, decisió, compra, entrega i postvenda.
 • Aplicant el Business Intelligence i el Big Data a la presa de decisions.
 • Coneixent les principals tendències i habilitadors tecnològics que permeten créixer les pimes i ser més competitives.

Els requisits que ha de complir l’agent del canvi per ser elegible són:

 • Haver superat el curs del Programa “Generació Digital“: Agents del Canvi” .
 • Haver donat el seu consentiment per participar al Programa Agents del Canvi.
 • No haver tingut relació laboral prèvia amb l’empresa beneficiària.
 • Trobar-se en situació de desocupació .

Requisits

Per poder sol·licitar l’ajuda les PIMEs han de complir els requisits següents:

 • Estar donat d’alta al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral.
 • No tenir la consideració d’empresa en crisi .
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que haja declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No estar sotmés a cap de les prohibicions previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003 , de 17 de novembre.
 • No superar el límit d’ ajudes de minimis .
 • No realitzar alguna de les activitats que es troben a la llista d’activitats excloses del finançament.

Els requisits que ha de complir l’agent del canvi per ser elegible són:

 • Haver superat el curs del Programa “Generació Digital“: Agents del Canvi” .
 • Haver donat el seu consentiment per participar al Programa Agents del Canvi.
 • No haver tingut relació laboral prèvia amb l’empresa beneficiària.
 • Trobar-se en situació de desocupació .

Per ser subvencionable, la relació laboral ha de complir els requisits següents:

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

20.000

Pressupost mínim:

Termini de la l’ajuda:

25/07/2023

Entitat gestora:

Tipus d’ajuda:

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.