Programa PADIH: Contribuir a la digitalització de les PIMES, autònoms i Administració pública i impulsar el desenvolupament econòmic

OBJECTIU DE L'AJUDA
A través del Programa PADIH, els European Digital Innovation Hubs (EDIH) espanyols prestaran a les PIMES, autònoms i administracions públiques serveis d’assessorament, formació per a la implantació de tecnologies i assaig i experimentació d’aquestes. A més, els EDIHs (Centres Europeus d’Innovació Digital) també ofereixen suport en la cerca de finançament i accés a xarxes d’innovació. Tots aquests serveis, que es rebran en espècie, estan subvencionats fins a un import màxim de 30.000 euros. L’EDIH valencià és InnDIH.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

PROGRAMA EUROPA DIGITAL – PADIH (DIGITAL INNOVATION HUBS) – PRTR:
Contribuir a la digitalització de les PIMES, autònoms i l’Administració pública i impulsar el desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana

NOVETAT:

Ampliació del pressupost en 4.668.137€, segons resolució del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme del 8 de novembre de 2023.

SERVEIS:

⇨ Assessorament inicial per a la implantació de tecnologies
QUANTIA MÀXIMA 10.000 €
Servei de consultoria especialitzada, a fi d’oferir coneixements experts en matèria de transformació digital que proporcionen idees a les PIME perquè siguen més competitives i milloren el seu model empresarial gràcies a la utilització de les noves tecnologies.

⇨ Assaig i experimentació, incloses les proves de concepte tecnològiques
QUANTIA MÀXIMA 20.000 €
Aplicació pràctica de coneixements experts tècnics i serveis en matèria de transformació digital, incloses instal·lacions d’assaig i experimentació, per a permetre comprovar la viabilitat tècnica d’una idea, per mitjà de l’evidència de la seua funcionalitat i potencial. Inclourà:

  • Anàlisi de la viabilitat tècnica, comercial o social dels resultats objecte de la prova de concepte.
  • Obtenció de prototips, demostració a escala pilot, proves amb usuaris finals, o altres activitats que permeten la validació del resultat, procés o producte i el seu pas a escala real.

⇨ Formació per a l’adquisició de coneixements bàsics per a la implementació i posterior gestió de la tecnologia
QUANTIA MÀXIMA 5.000 €
Consistirà en accions grupals, tallers, sessions de mentorización o qualsevol altra metodologia d’ensenyament que es considere adequada per a la transmissió de coneixement al cas concret i la tecnologia que desitja implantar.

⇨ Assessorament en la cerca de finançament per a la implementació de la tecnologia
QUANTIA MÀXIMA 5.000 €
Pretén fer costat a les beneficiàries mitjançant l’estudi de les necessitats financeres requerides per a la implementació de la tecnologia i la cerca dels instruments i institucions adequats als quals recórrer com a fonts de finançament, i pot incloure orientació i suport en el desenvolupament de la documentació a presentar.

⇨ Suport per a l’accés a xarxes i ecosistemes d’innovació
QUANTIA MÀXIMA 5.000 €
Facilitar la transferència d’experiència i coneixements especialitzats entre les regions, en particular posant en contacte a PIMES i Administracions establides en una regió amb EDIH establits en altres regions que resulten més idonis per a prestar els serveis pertinents, incentivar l’intercanvi de capacitats i coneixement, iniciatives conjuntes i bones pràctiques.

IMPORT MÀXIM:

  • L’import màxim equivalent dels serveis que reben les beneficiàries és de 30.000 €.
  • Nombre màxim de serveis: Un mateix sol·licitant podrà beneficiar-se de tots aquests serveis presentant diferents sol·licituds fins a esgotar el màxim indicat i respectant el límit de l’import màxim indicat per tipus de servei.

DESTINATARIS: Empreses i Administracions públiques.

CONTEXT:

El Programa Europa Digital (2021-2027) de la Unió Europea promou la transformació digital de la societat i l’economia dels seus països membres. A aquest efecte, la Unió Europea des de l’any 2016 ha desenvolupat el concepte de Centres d’Innovació Digital (els CIDs, també coneguts com a Digital Innovation Hub o DIH per les seues sigles en anglés) com a ecosistemes de col·laboració orientats a proporcionar serveis que impulsen la incorporació de solucions per a la digitalització de productes, serveis o processos, especialment en les petites i mitjanes empreses, perquè les empreses accedisquen als coneixements, l’experiència i la tecnologia d’última generació.

Al mateix temps, els Centres d’Innovació Digital operen com una “finestreta única” a través de la qual, s’oferirà la informació, els serveis, i les instal·lacions necessàries perquè les empreses i les Administracions públiques puguen afrontar amb èxit els seus processos de transformació digital.

InnDIH és el European Digital Innovation Hub (EDIH) de la Comunitat Valenciana que, amb el lideratge de ITI, en col·laboració amb Insomnia DIH, representa la gran aposta centralitzada de col·laboració públic-privada per a contribuir a la digitalització de les PIMES i l’Administració Pública i impulsar el desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana. Tot això fomentant les tecnologies digitals i garantint que qualsevol empresa i Administració Pública de la regió tinga accés a know-how, formació, tecnologies, infraestructures i laboratoris per a millorar i accelerar la seua digitalització.

TERMINI:

  • El termini límit de presentació de sol·licituds és el 30 de setembre de 2025 i les actuacions hauran d’estar finalitzades el 31 de desembre de 2025.
  • Concessió per ordre de presentació.

ENTITAT CONVOCANT: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i la Fundació EOI, F.S.P.

DOCUMENTACIÓ I ENLLAÇOS:

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

30000

Pressupost mínim:

5000 €

Termini de la l’ajuda:

30/09/2025

Entitat gestora:

Tipus d’ajuda:

Recurso 3
Mancomunitat de la Ribera Alta - Àrea de Promoció Econòmica

▶ Més Informació

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.