Subvencions a projectes de Digitalització de Pime (DIGITALITZA-CV)

OBJECTIU DE L'AJUDA
Ajuda dirigida a incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions –TEICs-.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

Què suporta l’ajuda?

Projectes consistents en la implantació i engegada de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l’activitat de l’empresa sol·licitant, en l’àmbit dels CNAES abans detallats i relacionats amb una o diverses de les següents actuacions:

a) Sistemes d’informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions PLM, CAD, CAM, CAE, PDM, DFM i de suport remot de productes.
 • Solucions de modelització i simulació.

b) Adaptació a la indústria 4.0, implantació de bessons digitals, control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions de realitat augmentada i realitat virtual amb aplicació en aquest tipus d’actuacions.
 • Sistemes de control numèric.
 • Sistemes MES.
 • Sistemes SCADA.
 • Aplicacions GMAO per a facilitar el manteniment preventiu.
 • Robots industrials (norma ISO 8373).
 • Sistemes de visió artificial.
 • Sistemes automatitzats d’emmagatzematge i logística interna.
 • Sistemes de fabricació additiva i impressió 3D.
 • Sensorització de productes, serveis o processos a fi de processar la informació obtinguda d’aquests.
 • Implantació de PLC.
 • Virtualització de processos, bessons digitals en àmbit productiu

c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, comerç electrònic (exclosos sistemes de Marketplace), així com sistemes d’informació relacionats amb projectes d’economia circular. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Aplicacions de gestió integrada de la informació de l’empresa, entre altres ERP, SCM, MRP, aplicacions de Business Intelligence, analítica big data, integració i mineria de dades-
 • Sistemes CRM i aplicacions interactives de comerç electrònic (B2B o B2C) que integren també facturació i logística.
 • Aplicacions destinades a actuacions d’economia circular.

d) Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels que es detallen en les actuacions anteriors, és a dir, vinculats amb actuacions com les que es descriuen en els apartats 2.a, 2.b o 2.c d’aquest article, fetes per l’empresa dins del projecte objecte de suport o ja desenvolupades amb anterioritat. Concretament es consideraran susceptibles de suport:

 • Dispositius i aplicacions de telecomunicació.
 • Solucions basades en informàtica en núvol (cloud computing).
 • Aplicacions big data.
 • Solucions de seguretat de la informació i les comunicacions.
 • Solucions per a la digitalització de productes i dispositius per a dotar-los de funcionalitat IoT.
 • Solucions basades en tècniques d’intel·ligència artificial.

Quina quantitat es subvenciona?

Subvenció a fons perdut calculada com un percentatge de fins a un 30 % sobre els costos subvencionables del projecte, amb independència de la grandària d’empresa.

La quantia de subvenció no podrà superar l’import de 125.000 euros.

•    Pressupost subvencionable a partir de 15.000 €.

•    Els projectes hauran d’iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2024  i no haurà d’haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.

•    Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.

•    Només podrà presentar-se un únic projecte per empresa sol·licitant

A qui va dirigida?

Pime amb seu social i establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la sol.licitud, que desenvolupen activitats enquadrades en alguna de les següents seccions de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d’abril (BOE núm. 102, de 28 d’abril de 2007):

a) Seccions C, D, E i F-divisions 10 a 43, excepte el CNAE 4110 (promoció immobiliària).

b) Secció H-divisions 49 a 52.

c) Secció M-divisió 72.

Quan l’activitat principal de l’empresa sol·licitant no estiga inclosa en la relació anterior, no podrà ser beneficiària de l’ajuda llevat que aporte una còpia del formulari de l’Agència Tributària (AEAT) 036/037 d’alta o modificació en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors, en el qual figure un codi d’activitat equivalent a algun dels CNAE admesos, segons la correspondència entre IAE i CNAE publicada per l’AEAT, així com informació que quantifique aquesta activitat.

En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l’aqüicultura,o l’activitat principal de la qual siga el comerç.

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Pime

Import subvencionable:

125.000

Pressupost mínim:

15.000 €

Termini de la l’ajuda:

22/02/2024

Entitat gestora:

Tipus d’ajuda:

Recurso 3
Mancomunitat de la Ribera Alta - Àrea de Promoció Econòmica

▶ Més Informació

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.