KIT DIGITAL

OBJECTIU DE L'AJUDA
subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

 

Ajuda: kit digital

Organisme: RED.ES i Ministeri de Transformació Digital

Termini de sol·licitud: 31 de desembre del 2024 a les 11:00h 

Objecte:  subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital.

 

 

Inversió: :implantació de solucions digitals

 • lloc web
 • presencia básica en internet
 • presència avançada en internet
 • comerç electrónic
 • gestió xarxes socials
 • gestió clients
 • gestió processos
 • Business Inteligence i analítica
 • factura electrònica
 • ciberseguretat
 • eines i serveis d’oficina virtual
 • comunicació segura
 • marketplace

Import: 

 • Segment I: ((entre 10 i menys de 50 treballadors):12.000€
 • Segment II (entre 3 i menys de 10 treballadors):6.000€
 • Segment III (entre 0 i menys de 3 treballadors):2.000€

Actuació: Les ajudes d’aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit en la plataforma Accelera pime.

Beneficiaris: 

 • persones autònomes
 • petites empreses
 • microempreses
 • societat civils profesionals
 • societats civils amb objecte mercantil
 • comunitat de bens
 • explotacions agraries de titularietat compartida

*Pime o Microempresa: En el cas de tractar-se d’una petita empresa o microempresa (Societats Anònimes, Societats de Responsabilitat Limitada, Societats Cooperatives, Associacions, Fundacions o Congregacions i Institucions Religioses, amb entre zero i menys de tres empleats, que complisquen amb el requisit de Pime establit en l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat

Requisits:

 1. disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible en la plataforma Accelera pime https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
 2. Tindre la consideració de petita empresa o microempresa conforme al que es disposa en l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014
  • Estar inscrit en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
  •  No tindre la consideració d’empresa en crisi conforme al que es disposa en l’article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, i a l’Annex II de la present ordre.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
  • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  • No estar incurs en cap altra de les prohibicions previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquestes prohibicions afectaran també aquelles empreses de les quals, per raó de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, puga presumir-se que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses en les quals hagueren concorregut aquelles.
  • No superar el límit d’ajudes de minimis conforme al que es disposa en l’article 2.4 de la present ordre.

+Informació:  https://acelerapymelaribera.com/serveis-acelera-pyme-la-ribera/kit-digital/

Sol·licitud: https://sede.red.gob.es/es

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

12.000€

Pressupost mínim:

2.000€ €

Termini de la l’ajuda:

31/12/2024

Entitat gestora:

Red.es

Tipus d’ajuda:

Recurso 3
Mancomunitat de la Ribera Alta - Àrea de Promoció Econòmica

▶ Més Informació

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.