PERTE de digitalització de regadius – Convocatòria de 2023

OBJECTIU DE L'AJUDA
Finançament destinat a projectes de digitalització del regadiu que contribuïsquen a millorar el coneixement dels usos de l’aigua en el medi i de la transparència en la gestió administrativa.
DESCRIPCIÓ DE L'AJUDA

Projectes de digitalització de comunitats d’usuaris d’aigua per a regadiu

La primera convocatòria del PERTE de digitalització de comunitats d’usuaris d’aigua per a regadiu compta amb un pressupost de 100 milions d’euros, i està destinada a projectes de digitalització del regadiu que contribuïsquen a millorar el coneixement dels usos de l’aigua en el medi i de la transparència en la gestió administrativa. A més, s’inclouen iniciatives per a millorar les pèrdues d’aigua en les explotacions de regadiu, l’ús de l’aigua en les explotacions de regadiu i l’ús de fertilitzants i plaguicides, així com perfeccionar l’eficiència energètica en les explotacions de regadiu i, en general, en la productivitat d’aquestes.
Aquesta primera convocatòria de subvencions per a la digitalització del regadiu s’emmarca en el PERTE de digitalització del cicle de l’aigua i en concret el seu component 5 «Preservació del litoral i recursos hídrics» i dins d’ella la inversió 3 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, denominada Transició digital en el sector de l’aigua.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Els objectius específics que han de complir els projectes són els següents:

⇨ Millorar el coneixement dels usos de l’aigua en el regadiu i de la transparència en la gestió administrativa de l’aigua.

⇨ Millorar l’ús de l’aigua en les explotacions de regadiu i el coneixement de les pèrdues d’aigua en les explotacions de regadiu.

⇨ Millorar l’ús de fertilitzants i plaguicides i disminuir els impactes de la seua aplicació sobre el cicle hidrològic i la conservació i millora de les masses d’aigua i sòls.

⇨ Millorar l’eficiència energètica en les explotacions de regadiu i en general en la productivitat d’aquestes.

ENTITATS BENEFICIÀRIES:

Les entitats beneficiàries són les comunitats d’usuaris d’aigua per al regadiu, les comunitats d’usuaris d’aigües subterrànies, les comunitats generals d’usuaris d’aigua per a regadiu, les juntes centrals d’usuaris d’aigua per a regadiu i les associacions o federacions constituïdes pels beneficiaris ja esmentats.

SOLUCIONS DE DIGITALITZACIÓ:

L’ajuda s’articula entorn del Catàleg de Solucions de Digitalització del Regadiu, amb set components:

 1. Solució digital A. Creació d’una aplicació per a la tramitació electrònica i d’un portal web.
 2. Solució digital B. Creació d’inventaris i serveis web de sistemes d’informació geogràfica i identificació cadastral del parcel·lari agrícola i xarxa de reg.
 3. Solució digital C. Millores tecnològiques i digitalització dels sistemes de control del volum d’aigua realment utilitzat.
 4. Solució digital D. Monitoratge del contingut de l’aigua en el sòl per a optimització del reg.
 5. Solució digital E. Monitoratge de la qualitat de l’aigua en els retorns de regadiu a llits superficials.
 6. Solució digital F. Monitoratge dels lixiviats a les aigües subterrànies.
 7. Solució digital G. Suport al telecontrol, monitoratge i suport a la fertirrigació i millora de l’eficiència energètica.

Les comunitats de regants presentaran els projectes segons les seues necessitats tecnològiques conforme a aquestes set solucions digitals.

PROCEDIMENT I VALORACIÓ:

 • Els projectes seran seleccionats en concurrència competitiva entre els projectes presentats que complisquen amb els requisits establits.
 • Es valorarà la qualitat tècnica de la proposta tenint en compte, en tot moment, criteris ambientals, socials i estratègics per a la selecció dels projectes a través d’una comissió de valoració entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).

RESERVES DE CRÈDIT:

En la convocatòria s’estableixen diverses reserves de crèdit que, si no s’esgoten, s’acumularan a la línia general:

 • 25.000.000 euros per a sol·licituds presentades per comunitats d’usuaris que es proveïsquen de masses d’aigües subterrànies declarades formalment en risc d’incomplir els objectius mediambientals.
 • 25.000.000 euros per a sol·licituds presentades per comunitats d’usuaris que es proveïsquen de masses d’aigües subterrànies que no aconsegueixen el bon estat.
 • 10.000.000 euros per a sol·licituds presentades per comunitats d’usuaris que es proveïsquen de masses d’aigües superficials que no aconsegueixen el bon estat.

FINANÇAMENT:

 • Es finançaran amb caràcter general projectes de 100.000 euros a 2 milions d’euros, fins a un total de 100 milions d’euros de pressupost.
 • Les ajudes atorgades s’instrumentaran com a subvenció d’un percentatge de les despeses subvencionables fins al 100 % d’aquestes.

TERMINI I PERÍODE D’EXECUCIÓ:

 • El termini per a la presentació de sol·licituds comença el 30 d’octubre de 2023 i finalitza el 13 de desembre de 2023.
 • El període d’execució de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria estarà comprés entre el 22 de març de 2022 i el 30 de juny de 2026.

ENTITAT CONVOCANT: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

DOCUMENTACIÓ I ENLLAÇOS:

AVÍS LEGAL.

La informació que es mostra en aquesta pàgina fa referencia a ajudes de tercers publicades per l’interés general de les empreses possibles beneficiàries. La informació publicada en cap cas serà vinculant i pot contindre errades de reproducció o traducció. Per a qualsevol aclariment disposeu de la informació oficial relativa a la convocatòria. Utilitzeu les fonts oficials.

Dririgida a: Tot tipus d’empresa

Import subvencionable:

2000000

Pressupost mínim:

100000 €

Termini de la l’ajuda:

13/12/2023

Entitat gestora:

Recurso 3
Mancomunitat de la Ribera Alta - Àrea de Promoció Econòmica

▶ Més Informació

Per a més informació contacteu amb Acelera Pyme la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Comparteix o envia

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.