Aviso Legal

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES


Responsable del tractament de les dades de caràcter personal: MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA, Carrer del Taronger núm. 116 d’Alzira (46600). Contacte delegat de protecció de dades: info@manra.org


Finalitats del tractament: Aquesta autorització permetrà a la Mancomunitat de Ribera Alta recollir, transferir, emmagatzemar, utilitzar, circular, suprimir, compartir, actualitzar i transmetre dades de caràcter personal, d’acord amb el procediment per al seu tractament, per a complir amb les finalitats següents:
– Per al tractament de les dades personals protegides pel nostre ordenament jurídic
– Per al tractament i protecció de les dades de contacte.
– Per a sol·licitar i rebre de les institucions d’educació superior i de les entitats de dret públic i/o empreses de caràcter privat la informació personal, acadèmica, laboral i de seguretat social que s’inclou en les seues bases de dades.


Legitimació: Consentiment exprés de la persona interessada.


Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.


Drets: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la Mancomunitat de la Ribera Alta.


Terminis de conservació de les dades: Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu i conservació de documents.


Reclamació: En cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan 6 2801, Madrid. Tel: 91100099 – 912663517 (www.agpd.es)

Pròximament

Ho sentim 😔
Aquesta pàgina encara no està operativa. Hi estem treballant.

INSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Tota la informació de digitatlització i ajudes al teu correu.
No es comparteixen dades amb tercers. Consulteu les condicions de privacitat.
Registra't
[wppb-register]
Identifica't
[wppb-login]

No disposes de compte? Registra’t.